Geri


YAŞASIN 1 MAYIS
RUM VE TÜRK İŞÇİLER BİRLEŞİN

İŞÇİ DEMOKRASİSİ (Ergatiki Demokratia)

29 yıldır zorla dayatılan, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişki kurulmasını engelleyen bölünmeden sonra, Yeşil Hat kontrol noktalarının açılması tarihi bir gelişmedir. Bunun, uzlaşmayı ve iki taraftaki sıradan insanlar arasında karşılıklı güveni geliştirmeye çalışan herkes tarafından selamlanması gerekir. Kuşku yok ki bu gelişme, Türk yönetiminin ve Denktaş’ın politik nedenlerinin ötesinde, Kıbrıslı Türklerin son aylarda gördüğümüz yığınsal barış eylemlerinin bir sonucu olarak gerçekleşti.

Her iki taraftan sıradan insanların Yeşil Hattı geçmek için gösterdikleri kitlesel heyecan umulmadık bir şeydi. Kıbrıslı Türk ve Rumların birbirini sıcak kabulü, kitlelerin barışçıl duygularını ve tüm beklentilerin ötesindeki karşılıklı dayanışmayı gösterdi. Sınırın her iki tarafında milliyetçilik ve hoşgörüsüzlük büyük bir darbe yedi ve milliyetçi safsataların ipliği birkaç gün içinde pazara çıktı. İlk kez eski evlerini ve köylerini ziyaret eden binlerce Kıbrıslı Rum ve Türk ‘diğer tarafta’ kendileri gibi sıradan insanların, erkeklerin ve kadınların, işçilerin ve yoksul köylülerin, benzer kaygıları ve korkuları paylaşan gençlerin ve çocukların oturduğunu keşfetti. Herkes, her iki tarafta da insanların daha iyi bir dünya ve hem kendileri hem çocukları için barışçıl ve refah içinde bir gelecek umuduna sahip olduğunu gördü.

Gazetecilerin ve kameraların saklayamadığı görüntüleri televizyon ekranlarından izledik. İnsanların ruh hali bütün politik kurumların ve politik liderlerin planlarının ötesine geçti. Şimdiye kadar, 100.000’den fazla Kıbrıslı Rum, politik partilerin Kuzey’e geçmemeyi ‘yurtseverlik ve saygınlık’ adına telkin etmesine rağmen karşı tarafa geçti. Birçok Kıbrıslı Rum, Denktaş Kıbrıslı Türkler tarafından baskı altındayken ve muhalefet partileri daha çok kontrol noktasının açılmasını ve Kıbrıslı Rumların pasaport kontrolü olmadan özgürce hareket etmesini talep ederken, Kıbrıslı Türklerin Güney’e arabalarıyla geçmesine izin verilmesi için sesini yükseltiyor. Her iki taraftaki insanlar bu iyi niyetli tedbirleri zorluyor ve daha fazla hareket özgürlüğü talep ediyor. Bu nedenle, Kıbrıslı Rumlar olarak ‘kendi’ hükümetimizin Kıbrıslı Türklere uyguladığı tüm formalitelerin ve sınırlamaların kaldırılmasını net bir şekilde talep etmemiz gerekir. Herhangi bir kişinin, kendisinin ya da babasının Türkiye’de doğmuş olması nedeniyle girişinin reddedilmesi kabul edilemez bir durum.

Son gelişmeler Kıbrıs sorununa çözüm öneren tüm resmi kurumların görmezlikten geldiği en önemli unsuru ön plana çıkardı: her iki taraftaki sıradan insanlar ve uzlaşma hareketi. Bu unsur şimdi tarih sahnesine çıktı ve önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorunu ile ilgili tüm gelişmelerde belirleyici bir rol oynamaya aday.

Bu barışçıl ruh halini, önümüzdeki gelişmelerde önemli bir rol oynayabilecek şekilde yönlendirmek gerek. Yeşil Hattın kırılması, sınırın iki tarafındaki sıradan insanların bir araya gelme hakkını gündeme getirdiği gibi, aynı zamanda ortak amaçlarla birlikte mücadele etme hakkını da gündeme getiriyor. Kıbrıs’ta barıştan yana, savaşa ve Irak’ın işgaline karşı bir hareket inşa etmeliyiz; İngiliz askeri üslerine karşı, işçileri ve bütün gezegeni tehdit eden küresel kapitalizmin çirkin yüzüne karşı bir hareket yaratmalıyız. Küresel savaş karşıtı ve antikapitalist hareketle koordinasyon içinde bir hareket inşa etmeliyiz.

Bu yılki birleşik 1 Mayıs kutlaması, zayıflığına, savaş karşıtı niteliğinin ve hem Kuzey’de hem Güney’de işçi sendikaları ve sol partilerle birliğinin eksikliğine karşın, iyi bir başlangıçtı. Kıbrıslı Türklerin Güney’deki 1 Mayıs kutlamalarına ve ABD konsolosluğu önündeki savaş karşıtı gösteriye katılması ve bizim Kuzey’deki 1 Mayıs kutlamalarına katılmamız tarihi bir olaydır. Birlikte mücadele doğrultusunda bu ilk adımı, Kıbrıs’ta ve bütün bölgede barış için kendi çözümümüzü zorlamak yolunda, emperyalistlerin planlarına ve her iki tarafın ordularına karşı, milliyetçiliğe ve savaşa karşı ortak mücadele cephesini inşa etmenin başlangıç noktası haline getirmek bizim elimizde.

İŞÇİ DEMOKRASİSİ (Ergatiki Demokratia)
1 Mayıs 2003

İletişim için: 22349959/ 99698503
E-mail:
Web: workersdemocracy.net


Geri