Geri


27 Eylül: Irak ve Filistin’in işgaline son vermek için Enternasyonal Eylem Günü

ABD ve İsrail Elçiliklerine Yürüyüş

Irak’taki durum ABD ve Britanya işgalci gü

çleri için yeni bir Vietnam’a dönüşmektedir. Dünyanın en güçlü emperyalist gücü Irak halkının her geçen gün alevlenen direnişini durdurmakta güçsüz görünmektedir. Iraklı çocukların ve sivillerin kalleşçe katledilmesi ile korkunç işgal devam ederken sıradan Iraklı halkın öfkesi kabarmaktadır.

160,000 kişilik güçlü Britanyalı ve ABD deniz piyadeleri herkesi düşman görerek ayrım yapmadan katletmektedir. Halkı terörize etmekte ve bütün ülkeyi yoksulluk içinde, ilaçsız, susuz ve elektriksiz yaşamaya mahkum etmektedirler. Irak’taki durumla baş edemeyen ABD yönetimi, şimdi işgali desteklemek için hangi şartlarla diğer ülkelerin asker göndereceği üzerine BM Güvenlik Konseyi ile pazarlık yapmaya çalışmaktadır.

Bununla birlikte, bu şartlarda Irak sokaklarında yeni bir intifadanın yükseldiğini görmekteyiz; daha dört ay önce savaş şahinleri kendi “zaferlerini” kutlamaktaydılar ve şimdi bataklığa batmaktadırlar. ABD’de halk*n %70’i Bush’un Irak üzerine politikası ile hemfikir değildir, Britanya’da ise Blair’in popülerliği dibe vurmaktadır. şimdi ABD BM’den yardım istemektedir.

Benzeri bir tabloyu Filistin’de görmekteyiz. Hem ateşkes ve hem de “Yol Haritası” çökerken, Şaron hükümeti Yasar Arafat’ın sürgün edilmesi ve hatta katledilmesine karar verirken, Filistin halkı İsrail ordularının öldürücü saldırılarına karşı kitle gösterileri ile cevap vermektedirler.

Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs hükümetleri Bush ve Blair’in suç ortaklarıdırlar. Onlar doğrudan veya dolaylı olarak emperyalistlere imkanlar sağlamışlardır, ki bu kendi ülkelerinin sıradan insanlarının duygularıyla çelişmektedir.

Bunlara izin vermemeliyiz!

Milliyetçiliğe ve Savaşa Karşı İki-Toplumlu İnsiyatif, Irak ve Filistin’in işgaline ve Bush ve Blair’in emperyalist kampanyasına karşı muhalefetimizi göstermek için 27 Eylül Cumartesi günü, herkese, örgütlere, gruplara ve aktivistlere, gösteriye katılmaları çağrısı yapar.

27 Eylül savaşa karşı enternasyonal eylem günüdür. Ayni hafta sonu ABD, Birleşik Krallık, Yunanistan, Türkiye ve Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun diğer 35 ülkesinde yürüyüşler düzenlenecektir.

Onları durdurabiliriz!

IRAQ VE FİLİSTİN İŞGALİNE SON. FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK!

BUSH VE BLAIR’IN SAVAŞINA YATAKLIK YAPMAYA HAYIR!

Milliyetçiliğe ve Savaşa Karşı iki-Toplumlu insiyatif:
Elektronik posta: - Tel: Dinos +357/ Mehmet +9054285012 36
Phaedon +357/ Savvas: +35799439231


Geri