Geri


MİLLİYETÇİLİĞE ARTIK DAHA FAZLA KAN YOK

1974 savaşının yıldönümü olan her Temmuz ayında her iki taraftan sade yurttaşlar savaşta öldürülmüş insanlarını, masum çocuklarını, kardeşlerini hatırlayıp anarlar.

1950’li yıllardan başlayarak 1974’te adanın “nihai” bölünmesine dek 60’lı yıllarda da devam eden süreçte binlerce masum Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum yerinden edilmiştir. Hayatları, her iki tarafın egemen sınıflarının siyasi amaçları ile adanın Ortadoğu petrol kaynaklarına yakın Akdeniz’de stratejik konumunu denetim altına almaya çalışan Büyük Güçler tarafından biçimlendirilmiştir.

Yıllarca her iki taraftan “milliyetçiler” iki taraf arasında farklılıkları ve nefret duygularını körüklemek amacıyla kendi insanlarının acılarını büyütmektedirler. Çatışmalar ve gerginlikler yaşanıyor. Militarizm “günlük yaşamın parçası” haline getirilmiştir. Kıbrıs, korkunç düzeyde orduların, askeri güçlerin ve silahların yığıldığı bir toprağa dönüştürülmüştür. Militarizme ve milliyetçiliğe karşı çıkanlar baskıya uğruyor. Militarizme karşı yazı yazanlar kuzeyde askeri mahkemelerde yargılanıyor. Son kırk yıldan beridir milliyetçiler insanlarımızın çektiği acıları kendi çıkarları doğrultusunda sömürmektedirler. Artık onlara YETER demeliyiz. Onları durdurmalıyız. Milliyetçiliğe ve savaşa artık kan yok! Her iki taraftan da binlerce sade yurttaş bu bu arzuyu paylaşiyor. Binlerce sade yurttaş “öteki tarafa” geçerek yitirdiklerini tanıyıp paylaşarak birbirleriyle buluşmuşlardır. Her iki taraftan sade yurttaşlar arasında barış ve yeniden yakınlaşma arzusu çok belirgindir.

Bu arzuya bir yanıt olarak kuzeyde ve güneyde yapacağımız anma törenleriyle onlarca yıl boyunca, özellikle de adanın “nihai” biçimde bölündüğü Temmuz 1974’te öldürülmüş binlerce masum Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rumu anacağız. Acıların “bölünmüşlüğü” yoktur – savaşlar için karar vermemiş, savaşları istememiş ama yaşamlarını bu savaşlarda yitirmiş Kıbrıs’ın sade yurttaşları için acılar ortaktır. Onları unutmuyoruz, onları öldüren canileri de affetmiyoruz ve biliyoruz ki ancak savaşlara ve kan göllerine nihai bir sonuç verdiğimizde ve adada barış ve demokrasiyi sağlamak için çalıştığımızda adalet yerine gelecektir.

Ortaya koyduğumuz bu insiyatifle Kıbrıs’ta yaşayan sade insanların yanısıra ada dışındakilere, özellikle Yunanistan ve Türkiye halkına güçlü bir barış ve yeniden yakınlaşma mesajı göndermek istiyoruz. Kollektif istemimiz ve ortak geleceğimiz nedeniyle birlikte barış için mücadele etmek istediğimiz yönündeki güçlü mesajı göndermek istiyoruz. Kıbrıs ortak ülkemizdir ve barış, demokrasi ve insan hakları için mücadelemiz de ortaktır. Birlikte yeni bir Kıbrıs kurmamız mümkündür.

Milliyetçiliğe ve Savaşa karşı İki Toplumlu Girişim

24 Temmuz 2003

Yukarıdaki metin, iki taraftan siyasi gruplarla aktivistlerin bir toplantısında kabul edilmiş ve toplantıda bulunanlar İki Toplumlu Girişim’in şunları yapmasına karar vermişlerdir:

26 Temmuz Cumartesi günü her iki tarafta da haksız biçimde öldürülmüş insanlar için ortak anma törenleri yapılacak ve onların anısına kuzeyde ve güneydeki mezarlarına çelenkler koyacağız.

Kuzeydeki tören Cumartesi saat 10.00’da Muratağa’da başlayacaktır, bundan sonra güneyde Saints Constantine ve Helen’s Mezarlığı’nda ikinci bir anma töreni yapılacaktır. Devamında da Eğlence’de Türk-Rum Dostluğu Anıtı’nda kısa bir tören yapılacaktır. Muratağadaki törenler için Ledra Palace sınır kapısı yakınında saat 9:00’da toplanılacaktır.

Cumartesi yapacağımız bu anma toplantıları, her iki tarafta sade yurttaşlar arasında son aylarda gelişmekte olan barış ve yeniden yakınlaşma ruhuna katkıda bulunacağımız bir dizi etkinliğin ilk simgesel göstergesi olacaktır.

Daha fazla bilgi için:

Dinos Ayiomamitis +357 99698503, Murat Kanatlı +90 542 8528446


Geri