Πίσω


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΡΑΚ
Σάββατο 19 Μάρτη - Παγκόσμια διαδήλωση
Πλ. Ελευθερίας 10.30πμ - Πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Στις 19 Μάρτη, δυο χρόνια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ, το παγκόσμιο αντιπολεμικό κίνημα ετοιμάζει την επόμενη διεθνή αντιπολεμική κινητοποίηση ενάντια στην κατοχή του Ιράκ. Το κάλεσμα για την κινητοποίηση έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στο Λονδίνο και επικυρώθηκε τον Γενάρη από το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.

Σήμερα αναγνωρίζεται από όλους, συμπεριλαμβανομένου και του ΓΓ του ΟΗΕ, ότι ο πόλεμος ενάντια στο Ιράκ το 2003 αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι βασανισμοί ιρακινών φυλακισμένων από τους αμερικανοβρετανούς στρατιώτες, η καταστροφή πόλεων όπως η Νατζιάφ και η Φαλούτζα και η σφαγή χιλιάδων αμάχων πολιτών, αποκάλυψαν την αληθινή φρίκη του αιματοβαμμένου πολέμου των Μπους και Μπλερ και της κατοχής της χώρας.

Η κατοχή είναι η αιτία για τη συνεχιζόμενη βία και το αίμα που ρέει άφθονο στο Ιράκ. Οι ιρακινοί έχουν κάθε δικαίωμα ν' αντιστέκονται στην κατοχή.

Τώρα ο Μπους απειλεί το Ιράν και τη Συρία θεωρώντάς τους σαν επόμενο στόχο. Η ιδέα ότι οι Μπους, Μπλερ και Σαρόν μπορούν να φέρουν την ειρήνη και δημοκρατία στη Μ. Ανατολή σημαίνει απλά κι άλλους βομβαρδισμούς, περισσότερα δεινά και καταστροφή για τους Ιρακινούς, τους Παλαιστίνιους και τους λαούς της περιοχής. Γι' αυτό πρέπει να τους σταματήσουμε!

Εδώ στην Κύπρο, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, οργανώσεις και ακτιβιστές συγκρότησαν τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο (Κύπρος) με σκοπό να παλέψουμε ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης. Να ενώσουμε τη φωνή μας με το παγκόσμιο αντιπολεμικό κίνημα και να διαδηλώσουμε ενάντια στην κατοχή του Ιράκ, το Σάββατο 19 Μάρτη, έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία στη Λευκωσία.

 • Απαιτούμε τον τερματισμό της αμερικανοβρετανικής κατοχής στο Ιράκ και την άμεση αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής.
 • Είμαστε ενάντια στα επιθετικά σχέδια του Μπους σε άλλες χώρες.
 • Είμαστε ενάντια στην κατοχή της Παλαιστίνης και απαιτούμε την άμεση κατεδάφιση του περιβόητου ισραηλινού Τείχους.
 • Απαιτούμε το ξήλωμα των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων και εγκαταστάσεων στην Κύπρο.
 • Απαιτούμε την άμεση διακοπή κάθε διευκόλυνσης που παρέχεται στα αμερικανοβρετανικά στρατεύματα σε λιμάνια, αεροδρόμια, στον εναέριο χώρο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από το νησί μας.

Καλούμε όλους τους ακτιβιστές της ειρήνης, τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις φοιτητών, εργαζομένων και τους νεολαίους να ενισχύσουν τη Συμμαχία συντονίζοντας όλοι μαζί τα βήματά μας για επίτευξη αυτών των στόχων. Δηλώστε συμμετοχή!

Τη "Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο-Κύπρος" στηρίζουν: Εργατική Δημοκρατία, Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, Ομοσπονδία Οικολ. και Περιβαλλ Οργανώσεων, Πανεπιστημιακή Ριζοσπαστική Συμμαχία (ΠΑ.ΡΙ.Σ.), Indymedia Κύπρος, BARAKA Πολιτιστικό Κέντρο, YKP (Κόμμα Νέα Κύπρος), TKP (Κόμμα Κοινοτικής Απελευθέρωσης).

19 Mart Cumartesi: Irak'taki İşgale Karşı Küresel Eylem Günü
Eleftheria Meydanı sabah 10:30 - Yürüyüş ve ABD Elçiliği Önünde Protesto Gösterisi

19 Mart'ta, Irak İşgalinin ikinci yıldönümü nedeniyle, küresel savaş karşıtı hareket büyük bir savaş karşıtı gösteriye hazırlanmaktadır. Bu küresel eylem için ilk çağrı Londra'da yapılan Avrupa Sosyal Formu'nda gerçekleşmişti. Ardından Ocak ayında Porto allegre'de gerçekleşen Dünya Sosyal Formu bu çağrıyı yinelemişti.

Şimdi neredeyse tüm otoriteler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahil, 2003 yılında gerçekleşen Irak işgalinin uluslararası hukuğa aykırı olduğu konusunda hemfikirdirler.

Bush ve Blair'in kanlı işgalinin gerçek yüzü Iraklı mahkumların hapishanelerde karşılaştıkları kötü muamelede, Necef ve Felluce gibi kentlerin tamamen yıkılmasında ve binlerce silahsız sivilin katledilmesinde kendisini göstermiştir.

Irak'ta devam eden şiddet, işgalden kaynaklanmaktadır. Şiddet, işgalin sonucudur ve Iraklıların buna direnmeleri en doğal haklarıdır. Direniş meşrudur.

Şimdi, Bush İran ve Suriye'yi tehdit etmekte ve sıradaki hedefin onlar olabileceğini söylemektedir. Bush, Blair ve Şaron'a göre, Ortadoğu'ya barış getirmenin yolu daha çok bomba, Iraklıların ve Filistinlilerin daha çok yok edilmesi ve acı çekmesi ve bölgedeki tüm halkların sırasını beklemesinden geçmektedir. Onları kesinlikle durdurmalıyız!

Burada, Kıbrıs'ta Türk ve Rum örgütler ve aktivistler Savaşa Hayır Koalisyonu (Kıbrıs)'ı kurmuşlardır. Amacımız, savaşa karşı kampanyalar örgütlemek, barışı savunmak, küresel savaş karşıtı hareketle güçlerimizi birleştirmek ve 19 Mart Cumartesi ABD Elçiliği önünde Irak'ın işgalini protesto etmektir.

Bizler, Savaşa Hayır Koalisyonu (Kıbrıs) olarak;

 • Irak'ın İngiliz-ABD birlikleri tarafından işgalinin sona ermesini ve işgal kuvvetlerinin hızla ülkeden çekilmesini talep ediyoruz.
 • Bush tarafından gerçekleştirilecek ileriki bir saldırganlığa ve başka herhangi bir ülkenin işgaline karşıyız.
 • Filistin İşgaline karşıyız ve İnşaa edilen duvarın yıkılmasını talep ediyoruz.
 • Kıbrıs'taki İngiliz Askeri üslerinin sökülmesini ve adayı terk etmesini talep ediyoruz.
 • ABD ve Britanya askeri kuvvetlerine sağlanmakta olan tüm hizmetlerin (hava sahamızın ve limanlarımızın kullanılması vb.), sona ermesini talep ediyoruz.

Tüm barış aktivistlerini, barışseverleri, öğrencileri, sendikaları, işçileri, Hükümet Dışı Örgütleri, gençleri yukardaki amaçlara ulaşmak için güçlerini bizimle birleştirmeye ve eylemlerimize katılmaya çağırıyoruz.

Baraka Kültür Merkezi, TKP Gençlik Kolları, YKP Gençlik, Ergatiki Demokratia (İşçi Demokrasisi), Ekoloji ve Çevre Örgütleri Federasyonu, Kıbrıs Yeşiller Partisi, Radikal Öğrenci İttifakı (PA.RI.S), Cyprus Indymedia.

END THE OCCUPATION OF IRAQ
Saturday 19th March: Global Day of action
Assemble: Eleftheria Sq., Nicosia 10.30 am - march and protest outside the US embassy

On 19 March, the second anniversary of the war on Iraq, the global anti-war movement gears itself up for its next big anti-war demonstration against the occupation of Iraq. The call for this global day of action was made during the European Social Forum meeting last November in London and was endorsed last January by the World Social Forum in Porto Allegre.

It is now acknowledged by all authorities, including the Secretary-General of the United Nations that the war launched against Iraq in 2003 was in breach with International Law.

The true horror of Bush and Blair's bloody war and the subsequent occupation of the country has been revealed by the torture of Iraqi prisoners by the US and British troops; by the destruction of whole cities like Najaf and Fallujah and the massacre of thousands of unarmed civilians.

The responsibility for continuing violence in Iraq lies solely on the occupational forces and the Iraqis have every right to resist them.

Now Bush is threatening Iran and Syria, saying they could be next. For Bush, Blair and Sharon the idea of bringing peace and democracy to the Middle East means more bombing, more suffering and destruction for Iraqis, Palestinians and for all the peoples in the region. We must stop them!

Here in Cyprus, Greek and Turkish Cypriot organisations and activists have set up the Stop the War Coalition (Cyprus) which aims to campaign against war and for peace, to unite forces with the global anti-war movement and protest against the occupation of Iraq outside the US Embassy in Nicosia, on Saturday 19 March. As Stop the War Coalition (Cyprus):

 • We call for an end to the Anglo-American occupation of Iraq and the speedy withdrawal of the occupation forces.
 • We oppose further acts of aggression against any other country initiated by Bush.
 • We oppose the occupation of Palestine and call for the immediate destruction of the infamous Israeli Wall.
 • We demand the dismantling of the British military bases and installations in Cyprus.
 • We demand that all facilitations granted to the US and British forces, regarding the use of airspace, harbours and airports of the island, be revoked.

We appeal to student and workers' organisations, NGO's and every peace activist to join forces with the Coalition towards achieving these goals.

The Stop the War Coalition-Cyprus support: Cyprus Green Party, Ergatiki Dimokratia (Workers Democracy), Federation of Ecological and Environmental Organisations (FEEO), University?s Radical Alliance (PA.RI.S), Indymedia Cyprus and the Turkish Cypriot groups/parties BARAKA Cultural Centre, TKP (Communal Liberation Party) YKP (New Cyprus Party).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 19 Μαρτίου (Σάββατο) καθορίστηκε σαν ημέρα διεθνούς κινητοποίησης ενάντια στη συνεχιζόμενη κατοχή του Ιράκ. Η απόφαση για αυτή την διεθνή κινητοποίηση πάρθηκε στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβρη στη διάρκεια της 3ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Η απόφαση αυτή ανανεώθηκε στην 5η Συνάντηση του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ που έγινε στο Πόρτο Αλέγκρε, Βραζιλία, τον περασμένο μήνα.

Διάφοροι ακτιβιστές και ομάδες που συμμετείχαμε στη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο – που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 – παίρνουμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε συνάντηση για όσους ενδιαφέρονται, Ε/κ και Τ/κ, οργανώσεις και ακτιβιστές, να συζητήσουμε την παρέμβασή μας για τις 19/3 ενάντια στην κατοχή του Ιράκ.

ΤΡΙΤΗ 1η ΜΑΡΤΗ, ώρα 19.30
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΑΙΘΟΥΣΑ A009

ANNOUNCEMENT

March 19 (Saturday) was set as a global day of action against the continued occupation of Iraq. The decision for this global mobilisation was taken in London at the 3rd European Social Forum last November and the decision has been endorsed by the 5th World Social Forum in Porto Allegre, Brasil, last month.

As anti-war activists from the “Stop the War Alliance” – the alliance of groups and activists which played a leading role against the war on Iraq in 2003 - we feel that, Greek and Turkish Cypriots have every reason to become part of this international anti-war movement and demand the end of occupation of Iraq.

Thus we take the initiative to invite organisations, groups and activists from both sides in order to meet and discuss our intervention on that day:

TUESDAY 1st MARCH, at 19.30
University of Cyprus, ROOM A009


Πίσω